خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه زمانی ارائه خدمات دندانپزشکی
مرکز بهداشت و درمان دانشگاهبه اطلاع دانشگاهیان محترم میرساند

دندان پزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در ایام و ساعات ذیل دایر می باشد.

 

دوشنبه و چهار شنبه ها :9/30صبح الی 2 بعد از ظهر

 

*قبل از مراجعه جهت اطمینان از حضور دندان پزشک حتما" با شماره 

09335320228

تماس بگیرید 

 

 با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 05-02-1397

آخرين اخبار با موضوع: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

جدول زمانی ارائه خدمات

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (26-06-1398)

   

برنامه زمانی ارائه خدمات دندانپزشکی

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (12-06-1398)

   

تغییر در برنامه بهداری

ارایه خدمات اورژانسی (01-05-1398)

   

ساعات حضور پزشک

در بهداری دانشگاه (11-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شیوه نامه غیبت در امتحانات و حذف پزشکی دانشگاه زنجان