خانه  :: اساتید  :: اخبار

پیاده روی همگانی درون دانشگاهی
به مناسبت هفته سلامت پیاده روی همگانی درون دانشگاهی

به مناسبت هفته سلامت

همراه با قرعه کشی دوچرخه+کارت هدیه

مسیرپیاده روی ، از مقابل کتابخانه مرکزی به سمت سالن ورزشی شماره 1

زمان :دو شنبه 10 اردیبهشت ماه 97 ساعت10/30 صبح
*کارت ملی یا کارت دانشجویی را همراه داشته باشید


ارسال شده در مورخه: 04-02-1397

آخرين اخبار با موضوع: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

جدول زمانی ارائه خدمات

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (26-06-1398)

   

برنامه زمانی ارائه خدمات دندانپزشکی

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (12-06-1398)

   

تغییر در برنامه بهداری

ارایه خدمات اورژانسی (01-05-1398)

   

ساعات حضور پزشک

در بهداری دانشگاه (11-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شیوه نامه غیبت در امتحانات و حذف پزشکی دانشگاه زنجان