خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه اداره اموال
در خصوص تکمیل فرمهای اداره اموالاطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می رساند:

بعضاً مشاهده می گردد فرمهای مرتبط با این اداره ( فرم تغییر و تحول - برگشت کالا - برگ خروج و ...) به صورت دست نویس ارسال می گردد. با توجه به اینکه فرمهای دست نویس فاقد اعتبار می باشد، لذا خواهشمند است فرم های فوق بصورت تایپ شده و با امضای گرم تنظیم و ارسال گردد.

در غیر اینصورت عودت داده خواهد شد.

اداره اموال


ارسال شده در مورخه: 04-02-1397