خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
کارگاه آموزشی AMOS زمان: 5-2-1397 الی: 6-2-1397
ارسال شده در مورخه: 27-01-1397

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند

کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماه (28-03-1397)

   

انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند

کارگاه آموزشی AMOS زمان: 5-2-1397 الی: 6-2-1397 (27-01-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند