خانه  :: اساتید  :: اخبار

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی
تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور
ارسال شده در مورخه: 26-01-1397

آخرين اخبار با موضوع: مرکز تخصصی ایلخانی شناسی ایران

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی مورخ،ادیب و جغرافیدان عهد ایلخانی

به همت اداره ی کل ارشاد اسلامی استان قزوین در مورخه 30 فروردین 1397 در قزوین برگزار شد.

   

نخستین کنفرانس بین المللی

حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم

   

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان با همکاری

مرکز ایلخانی پژوهی و با حمایت و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی(IICAS) نخستین کنفرانس

   

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی

تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز تخصصی ایلخانی شناسی ایران

همایش نکوداشت حمدالله مستوفی