خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (3)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای یک سوم باقیمانده اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان 1396پیشنهاده‌های واصل‌شده برای فراخوان (3) اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان توسط اعضای کمیته منتخب کارگروه آمـوزش، پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری ارزیـابی شده و در طـی جلسـه این کمیـته جمع‌بندی گردیـد. پیشنهاده‌های منتخب به سازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی استان اعـلام و از طریـق آن سازمـان به دستـگاه‌های اجـرایی و مـراکز پژوهشـی و فنـاوری مجـری ابلاغ شدند.

 

::  برای مشاهده پیشنهاده‌های منتخب در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، کلیک فرمایید.


ارسال شده در مورخه: 23-12-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

برگزاری جلسات کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری (آپفن) پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه..

   

برگزاری جلسات دوم و سوم کارگروه آپفن

جلسات دوم و سوم کارگروه تخصصی آپفن در تاریخ‌های 97/8/15 و 97/8/23 برگزار شد.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

برگزاری جلسات کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری