خانه  :: اساتید  :: اخبار

"برنامه دیدار با اسوه های مقاومت"
. 

"برنامه دیدار با اسوه های مقاومت"

 

در راستای برنامه دیدار با اسوه های مقاومت ریاست محترم دانشگاه بهمراه اعضای هیات رئیسه ، اعضای ستاد شاهد وبرخی از مدیران دانشگاه ومسئولین بنیاد شهید وامورایثارگران استان ، دردیدارهای جداگانه ای با جانبازان عزیز دفاع مقدس آقایان رضا فرخنیا و حمید نظری صورت گرفت دراین دیدارها که بصورت خیلی صمیمی انجام گرفت جانبازان گرامی ازدوران دفاع مقدس و نحوه جانبازیشان به مطالبی را اشاره  نمودند وهمچنین ریاست محترم دانشگاه و حاضرین نیز خاطراتی را بیان کردند ودرپایان دیدارها ریاست محترم دانشگاه با اهداء هدیه و لوح تقدیر از ایثارگریها وصبر و استقامت این عزیزان تجلیل بعمل آوردند.

" ضمنا فرزندان این جانبازان عزیز از دانشجویان دانشگاه زنجان می باشند "

 

                                                                  امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه زنجان

 

 

جهت مشاهده تصاوير اينجا كليك نمائيد. 

 


ارسال شده در مورخه: 19-12-1396