خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری دوره
"جامعه شناسی فرهنگی" زمان:21 و 22 اسفند ماه 1396 - مکان: سالن اندیشهاطلاعیه

دوره آموزشی تخصصی با عنوان "جامعه شناسی فرهنگی" برگزار می‏شود:

زمان: روز دوشنبه 21/12/1396 -  ساعت: 8 تا 16 و روز سه شنبه 22/12/1396 – ساعت: 8 تا 12

مکان: سالن اندیشه

مدرس: آقای دکتر حسین احمدی

 

(1-   جلیل جلالی 2- زینب نظری 3- فاطمه قربانی 4- احسان حریری 5- محسن داودی 6- فائزه موسوی 7- حبیبه خانمحمدی 8- سارا شهامی 9- صفورا رسولی 10- منصور علوی منفرد )

 

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 16-12-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دریافت گواهینامه توجیهی بدو خدمت کارکنان

همکارانی که گواهینامه خود را دریافت ننموده اند در اسرع وقت جهت دریافت آن به واحد آموزش ضمن خدمت مراجعه نمایند.

   

دوره آموزشی الزامی

دوره آموزشی الزامی "استقرار اتوماسیون اداری"

   

برگزاری دوره آموزشی تخصصی

آشنایی با شاخص های ارزیابی گروه ها و دانشکده ها

   

تحویل گواهینامه توجیهی بدو خدمت کارکنان

توجیهی بدو خدمت کارکنان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی