خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری دوره
"جامعه شناسی فرهنگی" زمان:21 و 22 اسفند ماه 1396 - مکان: سالن اندیشهاطلاعیه

دوره آموزشی تخصصی با عنوان "جامعه شناسی فرهنگی" برگزار می‏شود:

زمان: روز دوشنبه 21/12/1396 -  ساعت: 8 تا 16 و روز سه شنبه 22/12/1396 – ساعت: 8 تا 12

مکان: سالن اندیشه

مدرس: آقای دکتر حسین احمدی

 

(1-   جلیل جلالی 2- زینب نظری 3- فاطمه قربانی 4- احسان حریری 5- محسن داودی 6- فائزه موسوی 7- حبیبه خانمحمدی 8- سارا شهامی 9- صفورا رسولی 10- منصور علوی منفرد )

 

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 16-12-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اعلام مکان دوره آموزشی"آشنایی با مفاهیم و شاخص های ارزیابی پژوهشی"

زمان سه شنبه 6 آذزماه 1397 ساعت 8 تا 10 - مکان: سایت کارشناسی دانشکده علوم انسانی

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

دریافت گواهینامه توجیهی بدو خدمت کارکنان

همکارانی که گواهینامه خود را دریافت ننموده اند در اسرع وقت جهت دریافت آن به واحد آموزش ضمن خدمت مراجعه نمایند.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی