خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظور... 29 بهمن سالن کاوهعنـوان: طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظورتحریک ماهیچه های کمر برای افزایش استقامت کمر و جلوگیری از گوژپشتی

ارائه كننده : علیرضا شمشیری       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق سیستم‌های دیجیتال

استاد راهنما: دکتر چرمی،دکتر حسنپور

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 29/11/96 روز: یکشنبه          ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 25-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک

عنوان : کمی‌‌سازی فرسایش بارانی در برخی خاک‌‌های مناطق نیمه‌‌خشک در شمال‌‌غربی ایران

   

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی( تغذیه دام)

عنوان : پیامدهای اسیدوزیس و SARA در گله های شیری و تأثیر آن ها بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نحوه . . .

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی فیزیک- دانشکده علوم

چهارشنبه 96/11/25 ساعت10:00 سالن سمینار دکتر شریعتی دانشکده علوم انسانی - ارائه کننده:سیاوش طاهری

   

جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک