خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظور... 29 بهمن سالن کاوهعنـوان: طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظورتحریک ماهیچه های کمر برای افزایش استقامت کمر و جلوگیری از گوژپشتی

ارائه كننده : علیرضا شمشیری       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق سیستم‌های دیجیتال

استاد راهنما: دکتر چرمی،دکتر حسنپور

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 29/11/96 روز: یکشنبه          ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 25-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم