خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزشی تخصصی با عنوان
"آشنایی با قوانین صندوق بازنشستگی کشوری"اطلاعیه

دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با قوانین صندوق بازنشستگی کشوری" برگزار می شود.

افراد حائز شرایط جهت حضور در دوره آموزشی تخصصی فوق الذکر از طریق رابطین محترم آموزش ضمن خدمت اعضای غیرهیات علمی  اطلاع رسانی خواهند شد.

زمان: دوشنبه 23/11/1396 -  ساعت 14 تا 17

مکان: سالن اندیشه

مدرس: آقای میرهادی موسوی (مدیر محترم صندوق بازنشستگی کشوری)

 


ارسال شده در مورخه: 16-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اعلام مکان دوره آموزشی"آشنایی با مفاهیم و شاخص های ارزیابی پژوهشی"

زمان سه شنبه 6 آذزماه 1397 ساعت 8 تا 10 - مکان: سایت کارشناسی دانشکده علوم انسانی

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

اطلاعیه

لزوم استقرار نظام آراستگی (5S) در دانشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی