خانه  :: اساتید  :: اخبار

افزایش قیمت شیر
افزایش قیمت شیر تولیدی گروه مزرعه 

 

اطلاعیه

همکاران محترم طبق مصوبه کمیسیون معاملات دانشگاه قیمت شیر تولیدی گروه مزرعه از روز سه شنبه مورخ 96/12/01هرکیلو 14/500ریال توزیع خواهد شد. 

 تعاونی مصرف کارکنان96/11/15

 


ارسال شده در مورخه: 16-11-1396