خانه  :: اساتید  :: اخبار

توزیع گوشت گرم بوقلمون مرغوب
ثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیکثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیک

توزیع گوشت گرم بوقلمون مرغوب

لاشه کامل ران(گوشت قرمز) سینه و گردن(گوشت سفید) ونصف لاشه ران سینه- گردن

گوشت بوقلمون :هر کیلو 130/000ریال

ثبت نام 30%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط اسفندماه 96

مهلت ثبت نام:از روز یکشنبه 96/11/15 لغایت چهارشنبه 96/11/18

زمان توزیع: روز شنبه مورخ 96/11/21ساعت 11صبح

 تعاونی مصرف کارکنان96/11/15


ارسال شده در مورخه: 15-11-1396