خانه  :: اساتید  :: اخبار

کنگره وهمایش زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی
دانشگاه زنجان میزبان اولین گنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهیبه گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین گنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی در سالن همایش های بین المللی غدیر دانشگاه بتاریخ 5 و 6 شهریور 1397 (مقارن با ایام بزرگداشت ابوعلی سینا و محمد ابن زکریای رازی) برگزار خواهد شد.

این همایش با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران، ستاد توسعه علوم فناوری گیاهان دارویی، ستاد توسعه زیست فناوری، وزارت جهاد کشاورزی و انجمن گیاهان دارویی ترکیه و همچنین همکاری محققین برجسته جهانی در حوزه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و قارچ های کوهی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، چین و هلند برگزار خواهد شد.

گفتنی است محور های این همایش عبارت اند از :

·         مهندسی ژنتیک، تنوع ژنیتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیت های ثانویه و فیزیولوژی گیاهی

·         داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری

·         زیست فناوری و زیست شناسی قار چ های کوهی-خوراکی و صنعتی

·         صنایع مرتبط با زیست فناوری در گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

·         اقتصاد فناوری های نوین زیستی در حوزه گیاهان و قارچ های دارویی

·         ترویج علوم زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

·         گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست

·         سایر پژوهش های مرتبط با گیاهان و قارچ های دارویی و مشتقات دارویی

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 14-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند

کارگاه آموزشی AMOS زمان: 5-2-1397 الی: 6-2-1397

   

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند

کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند