خانه  :: اساتید  :: اخبار

دعوت از عموم ايثارگران هيات علمي و كاركنان دانشگاه
جهت حضور در نشست صميمي ايثارگران با رياست محترم دانشگاه زنجان
ارسال شده در مورخه: 9-11-1396