خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای دو سوم از اولویت‌های پژوهشی و فناوری فراخوان (1) اعلام شد 

 پیشنهاده‌های واصل‌شده برای فراخوان (1) اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان توسط اعضای کمیته منتخب کارگروه آمـوزش، پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری ارزیـابی شده و در طـی 4 جلسـه این کمیـته در نیمـه دوم آذرمـاه جمع‌بندی گردیـد. پیشنهاده‌های منتخب به سازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی استان اعـلام و از طریـق آن سازمـان به دستـگاه‌های اجـرایی و مـراکز پژوهشـی و فنـاوری مجـری ابلاغ شدند.

::  برای مشاهده نتایج در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان کلیک فرمایید.

 


ارسال شده در مورخه: 20-10-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

تشکیل کمیته فنی

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

   

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

   

فراخوان (1 و 2) طرح های پژوهشی

فراخوان (1 و 2) انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

   

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)

نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای دو سوم از اولویت‌های پژوهشی و فناوری فراخوان (1) اعلام شد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)