خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاري اردوي مشهد مقدس دانشجويان شاهد وايثارگر
ويژه دانشجويان پسر مشغول به تحصيل 

 

برگزاري اردوي مشهد مقدس دانشجويان شاهد وايثارگر

 

ويژه برادران

 

 اداره کل امور دانشجويان شاهدوايثارگر با همكاري كانون علمي، فرهنگي ايثار طبق سنوات گذشته اقدام به برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس همراه با مسابقات فرهنگي و فوق برنامه ها ازمورخ

 96/11/06 لغايت 96/11/09 ويژه برادران با هزينه 1/500/500 ريال برگزارميكند.

زمان حرکت : 96/11/05 عصر

دانشجوياني كه علاقمند به شركت در اين اردو مي باشند تا روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 به اموردانشجويان شاهدوايثارگرواقع درسازمان مركزي دانشگاه زنجان به همراه هزينه اعلام شده وكارت ملي مراجعه وثبت نام نمايند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره (02433052232) تماس حاصل نمائید

 سفربا قطارهای تختخوابی خواهد بود .   اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

 

 

                                                                                          اداره كل امور دانشجويان شاهدو ايثارگر

                                                                                                              دانشگاه زنجان

 


ارسال شده در مورخه: 16-10-1396