خانه  :: اساتید  :: اخبار

وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری
اداره رفاه دانشجوییاطلاعیه درخواست وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه
سه ماهه زمستان 96
زمان درخواست وام:   96/10/9    لغایت 96/10/30
شرایط و مدارک لازم
1-    نیاز مالی دانشجو( غیر شاغلین و غیر بورسیه)
2-    ارائه تعهد محضری و مدارک مربوط به ضامن به اتاق شماره 10 امور دانشجویان تا تاریخ 96/10/30 (دانشجویانی که قبلا تعهد داده اند نیاز به تعهد مجدد نمی باشد) ارائه تعهد محضری شامل دانشجویان دو مقطعی نیز می گردد.
3-    وجود اقساط معوق یا جریمه دیرکرد به هر میزان موجب عدم ثبت درخواست وام می گردد لذا از عدم وجود هریک از آنها اطمینان حاصل کنید.
4-    ارائه درخواست وام ویژه دکتری برای بار اول، با ارائه فرم های یک و دو تکمیل و ممهور شده انجام میگیرد و سایر دانشجویان دکتری که قبلا از این نوع وام استفاده نموده اند صرفا با ارائه فرم یک نسبت به درخواست اقدام نمایند.
5-    کلیه دانشجویان ورودی 96 ملزم به درخواست وام ویژه نوع یک ( بانک توسعه تعاون) می باشند.
6-     زمان درخواست، به دلیل محدودیت زمانی، به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد
7-    طبق بخشنامه ارسالی صندوق رفاه، در صورتی که مشخص گردد فردی شاغل بوده و درخواست وام نموده، ملزم به بازگرداندن کلیه وام های اخذ شده  می گردد و نسبت به معرفی نامبرده  به کمیته انضباطی  اقدام خواهد شد.
 

اداره رفاه دانشجویان 


ارسال شده در مورخه: 12-10-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

اطلاعیه در خواست وام ضروری

اداره رفاه دانشجویی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 97