خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا
بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایرانجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایران
 ارائه کننده: نسرین حضرتی
 دانشجوی رشته: ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامهریزی محیطی
 استاد راهنما: دکتر غلامحسن جعفری

مکان: دانشکده علوم انسانی-سالن شریعتی

روز: چهارشنبه مورخ: 06 / 10 / 1396 ساعت: 14 -16


ارسال شده در مورخه: 4-10-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار- دانشکده علوم

باعنـوان آزمون ایستایی داده‎‌های فضایی- زمانی یکشنبه 8/11/96 ساعت 10:30 سالن سمینار شیمی

   

جلسه دفاع دکتری شیمی آلی- دانشکده علوم

باعنوان تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده.... چهارشنبه 11/11/96 ساعت 14 سالن سمینار دانشکده علوم

   

جلسه دفاع دکتری شیمی معدنی- دانشکده علوم

شنبه 30 دی 1396 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده علوم

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک