خانه  :: اساتید  :: اخبار

کانون تئاتر دانشگاه زنجان برگزار می کند:
اجرای نمایش مرد بالشینمایش مردبالشی
۲ تا ۶ دی ماه
فرهنگسرای امام خمینی (ره)
ساعت 18
بهای بلیط: ۱۲ هزار تومان
با تخفیف برای پیش خرید تا ۳۰ آذر، ۶ هزار تومان
تخفیف برای دانشجویان تمامی رشته ها، ۷ هزار تومان
تخفیف با ارائه تراکت، ۸ هزار تومان


ارسال شده در مورخه: 2-10-1396