خانه  :: اساتید  :: اخبار

سلسله نشست های کاربرد صنایع غذایی در زندگی روزمره
مدرس: دکتر ایمان شهابی قهفرخیسرفصل مطالب ارائه شده در این نشست

1-    شیر و اهمیت تغذیه ای آن

2-    بهترین شیر چیست؟

3-       در شیر پاستوریزه از چه نگهدارنده هایی استفاده می شود!؟

4-       در شیر استریلیزه از چه نگهدارنده هایی استفاده می شود!؟

5-       شیر را چگونه در خانه آماده مصرف کنیم؟

 

 


ارسال شده در مورخه: 26-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

تغییر تاریخ امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم

   

تغییر زمان امتحان در فارسی عمومی آقای بوذری

از تاریخ 97/3/19 به تاریخ 97/4/6 روز چهارشنبه ساعت 16-18 کلاس 107 کشاورزی منتقل گردید.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده کشاورزی