خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی دکتر محمود درگاهی در جمع دبیران ادبیات فارسی
تاملی در اندیشه ایران شهری و انتقال آن به دوره های بعدی تاریخ ایران از بستر شاه نامه
ارسال شده در مورخه: 20-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

سخنرانی علمی گروه مهندسی عمران

14 اسفند ماه سالن کاوه

   

سخنرانی علمی گروه ریاضی- دکتر هاشم شهروس وند

یکشنبه 96/12/13 ساعت 15-14 سالن سمینار گروه ریاضی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

سخنرانی علمی گروه ریاضی- دکتر هاشم شهروس وند