خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید دانش آموزان راهنمایی از رصدخانه دانشگاه زنجان
بازدید علمی دانش آموزان مدرسه راهنمایی نمونه دولتی حضرت زهرا از ساعت آفتابی دانشگاه و رصدخانه دانشگاه زنجان در تاریخ 7 آذر ماه 1396 تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه نمونه دولتی حضرت زهرا زنجان ضمن بازدید از ساعت آفتابی بزرگ دانشگاه زنجان تا ساعت 20 در رصدخانه دانشگاه به رصد پرداختند.

در این بازدید و رصد علمی، دانش آموزان ضمن آشنایی مختصر با صورفلکی، تلسکوپ ها و بازدید از گنبد و تلسکوپ اصلی رصدخانه، با دو دستگاه از تلسکوپ های پرتابل موجود، به رصد عملی نیز پرداختند.

دوستانی که ما را در این بازدید یاری نمودند : خانم ها : فهیمه شکیبا، مریم رئوف   آقایان: محمود حسنی   


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396