خانه  :: اساتید  :: اخبار

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی
فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان 

 فراخوان اولویت های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام گردید.

 

برای دریافت پوستر کیلک فرمایید.

برای ورود به سایت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کلیلک فرمایید.

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

   

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری

   

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی