خانه  :: اساتید  :: اخبار

فراخوان (1 و 2) طرح های پژوهشی
فراخوان (1 و 2) انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان 

 فراخوان (1 و 2) اولویت های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام گردید.

 

:: برای ورود به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  کلیک فرمایید.

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396