خانه  :: اساتید  :: اخبار

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن
گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری 

گزارش عملکرد (سال 1395) و برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه تخصصی آپفن در پنجمین جلسه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 1396/04/24 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

 

برای دریافت فایل ها کلیک نمایید:

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

   

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری

   

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی