خانه  :: اساتید  :: اخبار

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96
گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری 

گزارش عملکرد سال 1395 و برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه تخصصی آپفن در پنجمین جلسه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 1396/04/24 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

 

برای دریافت فایل ها کلیک نمایید:

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (1396/04/24)

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396