خانه  :: اساتید  :: اخبار

تشکیل کمیته فنی
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان 

پیشنهاد کارگروه تخصصی آپفن مبنی بر تشکیل کمیته فنی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 

برای مشاهده صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان (1396/04/17)  کلیک فرمایید:

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

تشکیل کمیته فنی

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

   

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

   

فراخوان (1 و 2) طرح های پژوهشی

فراخوان (1 و 2) انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

   

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)

نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای دو سوم از اولویت‌های پژوهشی و فناوری فراخوان (1) اعلام شد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)