خانه  :: اساتید  :: اخبار

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان 

پیشنهاد کارگروه تخصصی آپفن مبنی بر تشکیل کمیته فنی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 

برای مشاهده مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان کلیک فرمایید:

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دبیرخانه آپفن

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری

تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

   

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن

گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری

   

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دبیرخانه آپفن

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی