خانه  :: اساتید  :: اخبار

افتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان
کسب رتبه 28 در بین 252 تیمافتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان در مسابقه اینترنتی برنامه نویسی (پنج شنبه 2 آذرماه 1396). این تیم توانست بالاتر از تیم  دانشگاه های تبریز و علم وصنعت و . . . قرار گرفته و از بین 252 تیم، حائز رتبه ی 28 شد.


ارسال شده در مورخه: 2-9-1396