خانه  :: اساتید  :: اخبار

لوازم خانگی اسنوا
فروش اقساط لوازم خانگی اسنوا با وام بانکیبه اطلاع همکاران محترمیرساند

فروش اقساط لوازم خانگی اسنوا با وام بانکی

ساید بای ساید با اقساط ماهیانه 190/000تومان

لباسشوئی با اقساط ماهیانه 60/000تومان

اجاق گاز با اقساط ماهیانه 45/000تومان

ظرفشوئی با اقساط ماهیانه 70/000تومان

ال ای دی  با اقساط ماهیانه 75/000تومان

جاروبرقی با اقساط ماهیانه 14/000تومان

جهت دریافت معرفی نامه به تعاونی مصرف کارکنان مراجعه نمائید.

تعاونی مصرف کارکنان96/09/06


ارسال شده در مورخه: 6-9-1396