خانه  :: اساتید  :: اخبار

تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان ورودی مهر 96
مرکز مشاوره و بهداشت روان به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند با ورود به "سامانه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید(97-96)" 

به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth
نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان خود  حداکثرتا 96/9/30 اقدام نمایید. لازم به ذکر است ثبت کارنامه مزبور اجباری است و در صورت عدم تکمیل عواقب آن بعهده خود دانشجو خواهد بود 
فایل راهنمای تکمیل فرم

 


ارسال شده در مورخه: 5-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

مسابقه آشپزی" پخت ماکارونی"

معاونت دانشجویی

   

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان

از ساعت 8 روز شنبه مورخ 97/2/8 تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/2/10

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

انتخاب اینترنتی خوابگاه