خانه  :: اساتید  :: اخبار

کمک دانشجویان به زلزله زدگان کرمانشاه
معاونت دانشجوییبنابه درخواست شورای صنفی وجمع کثیری ازدانشجویان،مبنی برجمع آوری وارسال غذاهای کنسروی به مناطق زلزله زده غرب کشور،بدینوسیله دانشجویان گرامی میتوانندجهت اهداءیک یادو وعده غذای خود،ناهارروزیکشنبه نوع سه مورخه 96/9/5 (کنسرولوبیا ) وناهارروزسه شنبه نوع سه مورخه 96/9/7 (کنسروتن ماهی)  را رزرو و پس ازدریافت کنسرو،آنرادرمکانهای جمع آوری که به همین منظوردرسلف سرویس مستقرخواهندشدتحویل فرمایند.
اداره تغذیه

ارسال شده در مورخه: 1-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

اطلاعیه در خواست وام ضروری

اداره رفاه دانشجویی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 97