خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری آزمون جامع کلیه گرایش های فیزیک
روز سه شنبه 30/8/96 ساعت 8:30 

بدین وسیله به اطلاع می رساند آ زمون جامع کلیه گرایش های فیزیک روز سه شنبه مورخ 30/8/96 ساعت 8:30 در محل آزمایشگاه حالت جامد  برگزار می گردد.

 

 


ارسال شده در مورخه: 30-8-1396