خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری آزمون جامع کلیه گرایش های فیزیک
روز سه شنبه 30/8/96 ساعت 8:30 

بدین وسیله به اطلاع می رساند آ زمون جامع کلیه گرایش های فیزیک روز سه شنبه مورخ 30/8/96 ساعت 8:30 در محل آزمایشگاه حالت جامد  برگزار می گردد.

 

 


ارسال شده در مورخه: 30-8-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

برگزرای آزمون دومین دوره کارگاه آموزشی ... (گروه شیمی)

دوشنبه 96/10/4 ساعت 12:30 الی 14 کلاس های 205 و 206 ساختمان مهندسی عمران

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

بازدید از اینولاکس منجیل