خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزش تخصصی
"آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" زمان 29 و 30 آبان ماه 1396 

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم

با استناد به بند 16 صورتجلسه مورخ 10/11/1395 کمیته آموزشی، دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" به شرح ذیل برگزار می شود.

زمان : روزهای 29 و 30 آبان ماه 1396  - ساعت 15:30 تا 18:30

مکان : سالن اندیشه

اسامی همکاران جهت شرکت در دوره آموزشی:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سعیده بهرام لوئیان

رحمن ناصر

لعیا حقگویی

مصطفی کریمی

حسین محمدی

نسرین فرخ پور

منصور محمدی

بهرام یارمحمدی

حسن زمانی

علی صدرا

-

-

  

                    با تشکر

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-8-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

دریافت گواهینامه توجیهی بدو خدمت کارکنان

همکارانی که گواهینامه خود را دریافت ننموده اند در اسرع وقت جهت دریافت آن به واحد آموزش ضمن خدمت مراجعه نمایند.

   

دوره آموزشی الزامی

دوره آموزشی الزامی "استقرار اتوماسیون اداری"

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی