خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزش تخصصی
"آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" زمان 29 و 30 آبان ماه 1396 

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم

با استناد به بند 16 صورتجلسه مورخ 10/11/1395 کمیته آموزشی، دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" به شرح ذیل برگزار می شود.

زمان : روزهای 29 و 30 آبان ماه 1396  - ساعت 15:30 تا 18:30

مکان : سالن اندیشه

اسامی همکاران جهت شرکت در دوره آموزشی:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سعیده بهرام لوئیان

رحمن ناصر

لعیا حقگویی

مصطفی کریمی

حسین محمدی

نسرین فرخ پور

منصور محمدی

بهرام یارمحمدی

حسن زمانی

علی صدرا

-

-

  

                    با تشکر

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-8-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اطلاعیه

دوره آموزشی (جذب اتمی)

   

تغییر مکان برگزاری دوره جذب اتمی

مکان برگزاری دوره آموزشی جذب اتمی به سالن اندیشه تغییر یافت

   

اعلام زمان آزمون دوره "جذب اتمی"

اعلام زمان آزمون دوره "جذب اتمی"

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

صدور شناسنامه آموزشی سال 1395