خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزش تخصصی
"آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" زمان 29 و 30 آبان ماه 1396 

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم

با استناد به بند 16 صورتجلسه مورخ 10/11/1395 کمیته آموزشی، دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" به شرح ذیل برگزار می شود.

زمان : روزهای 29 و 30 آبان ماه 1396  - ساعت 15:30 تا 18:30

مکان : سالن اندیشه

اسامی همکاران جهت شرکت در دوره آموزشی:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سعیده بهرام لوئیان

رحمن ناصر

لعیا حقگویی

مصطفی کریمی

حسین محمدی

نسرین فرخ پور

منصور محمدی

بهرام یارمحمدی

حسن زمانی

علی صدرا

-

-

  

                    با تشکر

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-8-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی

دوره آموزشی الزامی "استقرار اتوماسیون اداری"

   

برگزاری دوره آموزشی تخصصی

آشنایی با شاخص های ارزیابی گروه ها و دانشکده ها

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی