خانه  :: اساتید  :: اخبار

اردوی علمی-تفریحی دانش آموزان در رصدخانه
بازدید دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه هوش و خلاقیت از رصدخانه دانشگاه زنجان به مناسبت روز13 آبانبه همت خانم دکتر پیری تعداد 96 نفر از دانش آموزان مقطع ابندایی و پیش دبستانی مدرسه غیر انتفاعی هوش و خلاقیت به مناسبت روز 13 آبان ( روز دانش آموز) از رصدخانه دانشگاه زنجان بازدید کردند.

در این اردوی علمی به علت کثرت بازدید کنندگان، آنها را به سه گروه تقسیم کرده و ضمن آشنایی کامل با تلسکوپها و بازدید از گنبد و تلسکوپ اصلی رصدخانه، با یکی از تلسکوپهای پرتابل موجود، به رصد عملی نیز پرداختند.

دوستانی که ما را در این بازدید یاری نمودند : خانمها : مریم رئوف، سمیه تاران، مهرافروز گودرزی آقایان: محمود حسنی


ارسال شده در مورخه: 13-8-1396

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

اردوی علمی-تفریحی دانش آموزان در رصدخانه

بازدید دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه هوش و خلاقیت از رصدخانه دانشگاه زنجان به مناسبت روز13 آبان

   

تمدید مهلت ثبت نام دوره آموزش نجوم

تمدید مهلت ثبت نام دوره آموزش نجوم مقدماتی در رصدخانه داشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

اردوی علمی-تفریحی دانش آموزان در رصدخانه