خانه  :: اساتید  :: اخبار

اردوی علمی-تفریحی دانش آموزان در رصدخانه
بازدید دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه هوش و خلاقیت از رصدخانه دانشگاه زنجان به مناسبت روز13 آبانبه همت خانم دکتر پیری تعداد 96 نفر از دانش آموزان مقطع ابندایی و پیش دبستانی مدرسه غیر انتفاعی هوش و خلاقیت به مناسبت روز 13 آبان ( روز دانش آموز) از رصدخانه دانشگاه زنجان بازدید کردند.

در این اردوی علمی به علت کثرت بازدید کنندگان، آنها را به سه گروه تقسیم کرده و ضمن آشنایی کامل با تلسکوپها و بازدید از گنبد و تلسکوپ اصلی رصدخانه، با یکی از تلسکوپهای پرتابل موجود، به رصد عملی نیز پرداختند.

دوستانی که ما را در این بازدید یاری نمودند : خانمها : مریم رئوف، سمیه تاران، مهرافروز گودرزی آقایان: محمود حسنی


ارسال شده در مورخه: 13-8-1396