خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار
استنباط درستنمایی روی برخی از توزیع های طول عمر تحت طرح سانسور پیش رونده تطبیقی نوع II
عنـوان: استنباط درستنمایی روی برخی از توزیع های طول عمر تحت طرح سانسور پیش رونده تطبیقی نوع II


 

  ارائه كننده : سهیلا قربانی                 دانشجوي رشته: آمار                   گرایش:  ریاضی

  استاد راهنما: دکتر عباس رسولی

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار      تاريخ : 96/7/18    روز: سه شنبه   ساعت: 14-12

 


ارسال شده در مورخه: 17-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

عنـوان: · سیاه­ چاله ­های غیر‌گرانشی و تابش هاوکینگ · شبکه­ ی شراره ­های خورشیدی

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

سنتز کاتاليزگرهاي جدید همگن و ناهمگن بر پايه کروم و بررسی فعاليت آن­ها در تريمريزاسيون اتيلن

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم

عنـوان: سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال ترکیبات آلی کایرال

   

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

01/08/96 ساعت:15 سالن سمیناردانشکده علوم

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک