خانه  :: اساتید  :: اخبار

حمايت فدراسیون سرآمدان علمی ایران
از آقاي دكتر حسن شایانی جم و خانم دکتر نرگس پاکروانفدراسیون سرآمدان علمی ایران سالانه 100 نفر از افراد با توانمندی پژوهشی معتبر را شناسایی و در 2 گروه الف و ب از طریق پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و ... مورد حمایت قرار می دهد. بر این اساس سرآمدان علمی ایران می­توانند به عنوان مدیر پژوهشی در همکاری با فارغ التحصیلان برتر مقطع دکتری داخل کشور به عنوان همکار پژوهشی (پژوهشگر) در قالب طرح پسادکتری، از حمایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران برخوردار گردند.

در همین راستا آقای دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان که در سال 1394 در گروه ب سرآمدان علمی ایران قرار گرفته بود، به عنوان مدیر پژوهشی طرح پسادکتری خانم دکتر نرگس پاکروان انتخاب شده اند. تمامی هزینه‌های این پژوهشگر پسادکتری مطابق آئین نامه به عهده فدراسیون سرآمدان علمی ایران است. در اجرای این برنامه، مبلغ پنجاه میلیون ریال گرنت پژوهشی به آقای دکتر شایانی جم به عنوان مدیر پژوهشی و ماهیانه پانزده میلیون ریال (به مدت دو سال)  به خانم دکتر پاکروان به عنوان پژوهشگر تعلق می گیرد.

 


ارسال شده در مورخه: 5-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

ثبت نام دانشجویان از تاریخ

97/04/05 لغایت 97/05/15 از طریق سامانه سینا sina.bmn.ir

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

ثبت نام دانشجویان از تاریخ