خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه سالن ورزشی شماره 2 و 3 - خانم ها
برنامه سالن ورزشی شماره 2 و 3 - خانم ها ( دانشجویان و کارکنان )برنامه کلاسهای آموزشی­­ _ ورزشی  دختران نیمسال اول 97-96

کلاس های دانشجویان

والیبال دانشجویان (سالن شماره 2)

یکشنبه و سه شنبه    19- 17/30

بسکتبال دانشجویان  (سالن شماره 2)

دوشنبه وچهارشنبه 19 -17/30

هندبال دانشجویان  (سالن شماره 2)

یکشنبه وسه شنبه 19 -17/30

ایروبیک  دانشجویان (سالن شماره 3)

شنبه و دوشنبه وچهارشنبه  19 -17/30

بدمینتون  دانشجویان  (سالن شماره 2)

شنبه و دوشنبه 13/30 -12

تکواندو (سالن شماره 3)

یکشنبه و سه شنبه  13/30 -12

کاراته دانشجویان  (سالن شماره 3)

شنبه و دوشنبه 19 -17/30

یوگا دانشجویان(سالن شماره 3)

یکشنبه و سه شنبه 19- 17/30

دفاع شخصی (سالن شماره 3)

یکشنبه و سه شنبه 19-30 /17

آمادگی جسمانی وکار با دستگاه  بدنسازی دانشجویان (سالن شماره 2)

شنبه ، یکشنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه  19 – 17/30

 

کلاس­های کارکنان واعضای هیات علمی

پیلاتس کارکنان واعضای هیات علمی

شنبه و دوشنبه 17/30 -16

کاربادستگاه بدنسازی کارکنان واعضای هیات علمی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه  17/30 -16

بدمینتون کارکنان واعضای هیات علمی

شنبه و دوشنبه 13/30 -12

والیبال کارکنان واعضای هیات علمی

یکشنبه و سه شنبه 13/30 -12

ایروبیک کارکنان واعضای هیات علمی (سالن شماره 3)

شنبه و دوشنبه وچهارشنبه 13/30 - 12

یوگا کارکنان واعضای هیات علمی

یکشنبه و سه شنبه 17/30 -16

      موارد مهم جهت استفاده از سالن های ورزشی:

      داشتن کارت بیمه پزشکی – ورزشی الزامی میباشد.

      لطفا با کفش ورزشی از سالن ها استفاده نمائید .

      جهت شرکت درکلاس ها درساعات معین شده در سالن حاضر باشید.(ثبت نام لازم نیست).   

       کارکنان، اعضای هیات علمی  و دانشجویان صرفا از کلاس های مختص خود استفاده نمائید


ارسال شده در مورخه: 5-7-1396