خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم
عنـوان: · سیاه­ چاله ­های غیر‌گرانشی و تابش هاوکینگ · شبکه­ ی شراره ­های خورشیدی 

 

                                                                                         


عنـوان:

·        سیاه­ چاله ­های غیر‌گرانشی و تابش هاوکینگ

  ·          شبکه­ ی شراره ­های خورشیدی

 

ارائه كننده: اکبر غیبی فطرت                  دانشجوي رشته فیزیک                      گرایش: نجوم و اختر فیزیک

استاد راهنما: دکتر حسین صفری

اساتید مشاور: پروفسور داوینا اینس و دکتر محسن جواهریان

 مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                 تاريخ : 29/6/96           روز: چهارشنبه       ساعت: 10 صبح 

 

 


ارسال شده در مورخه: 28-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

عنـوان: · سیاه­ چاله ­های غیر‌گرانشی و تابش هاوکینگ · شبکه­ ی شراره ­های خورشیدی

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

سنتز کاتاليزگرهاي جدید همگن و ناهمگن بر پايه کروم و بررسی فعاليت آن­ها در تريمريزاسيون اتيلن

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم

عنـوان: سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال ترکیبات آلی کایرال

   

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

01/08/96 ساعت:15 سالن سمیناردانشکده علوم

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک