خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشدگروه شیمی
تهیه و بررسی ویژگی­ های نانوساختارهای لیپیدی مختلف برای .... 

عنـوان: تهیه و بررسی ویژگی­ های نانوساختارهای لیپیدی مختلف برای دارورسانی داروهای ضدسرطان

 

  ارائه كننده : آرزو ساعدی                  دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  تجزیه

   استاد راهنمای اول: دکتر ناصر دلالی                                    استاد راهنمای دوم: دکتر کبری رستمی­ زاده

  استاد مشاور: دکتر ملیحه پارسا                                    

  مكان : دانشکده علوم اجتماعی-سالن استاد منزوی       تاريخ : 26/06/96          روز:  یکشنبه        ساعت: 12-10

 


ارسال شده در مورخه: 21-6-1396