خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96
انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط آموزش دانشکده انجام گرفته دانشجویان برای مشاهده در سامانه گلستان . . . 

انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود توسط آموزش دانشکده انجام گرفته دانشجویان برای مشاهده در سامانه گلستان ازگزارش 88 با عنوان برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام اقدام نمایند

 


ارسال شده در مورخه: 15-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تاثیر شوری آب آبیاری و شستشوی خاک بر رشد، راندمان مصرف آب و روابط آب، خاک و گیاه زیتون

   

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

عنوان : استراتژی های تغذیه ای برای کاهش توازن منفی پروتئین در گاوهای دوره انتقال

   

جلسه دفاع از رساله دکتری بیماری شناسی گیاهی

تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه‌فرنگی بر بیان برخی ژن‌ها و میکروآر.ان.ای‌های میزبان در ارقام مقاوم

   

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

راهکارهای تغذیه ای برای بهبود وضعیت لیپولیتیکی و عملکرد گاوهای تازه زای هلشتاین

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

زمان برگزاری آزمون جامع