خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
با عنوان مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی 

عنوان: مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی

 

ارائه کننده: هادی علیزاده ثابت              دانشجوی رشته: فیزیک            گرایش: نانو فیزیک

استاد راهنمای اول: دکتر جمال داوودی   

استاد راهنمای دوم: دکتر هاشم رفیعی تبار

مکان: سالن سمینار دانشکده ریاضی     تاریخ: 14/6/96  روز:  سه شنبه   ساعت: 13:30

 

 


ارسال شده در مورخه: 13-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مخازن کربن آلی و ویژگی های خاک - ارائه کننده : کریم آتش نما

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی بر بیان برخی ژنها و میکروآر.ان.ای های میزبان . . .

   

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی

عنوان : تأثیر هوادیدگی کانی¬های فلوگوپیت و ورمی¬کولیت بر آزادسازی پتاسیم خاک در محیط ریزوسفر گیاه یونجه

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

اولین دانشجوی دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک