خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
با عنوان مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی 

عنوان: مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی

 

ارائه کننده: هادی علیزاده ثابت              دانشجوی رشته: فیزیک            گرایش: نانو فیزیک

استاد راهنمای اول: دکتر جمال داوودی   

استاد راهنمای دوم: دکتر هاشم رفیعی تبار

مکان: سالن سمینار دانشکده ریاضی     تاریخ: 14/6/96  روز:  سه شنبه   ساعت: 13:30

 

 


ارسال شده در مورخه: 13-6-1396