خانه  :: اساتید  :: اخبار

صدور شناسنامه آموزشی سال 1395
شناسنامه آموزشی صرفا برای سال 1395 صادر خواهد شداطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم رسمی،پیمانی و قراردادی

          با توجه به صدور شناسنامه آموزشی سال 1395، از کلیه همکاران محترم خواهشمند است با مراجعه به آدرس ذیل اطلاعیه، نسبت به تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی مصوب در سامانه اقدام لازم به انجام رسانند. توجه به نکات ذیل قبل از هرگونه اقدام جهت تکمیل اطلاعات آموزشی توصیه می شود.

1-    اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی با عناوین (1- نقش کارشناسان در برنامه ریزی توسعه 2- خلاقیت و نوآوری 3- بهداشت عمومی در محیط کار 4- نقش حافظه در موفقیت کار 5- اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی 6- مدیریت زیست محیطی 7- کاربست تئوری انتخاب در بهبود و ارتقاء کیفیت کار و زندگی) از طریق دبیرخانه آموزش اعضای غیرهیات علمی در شناسنامه آموزشی افراد شرکت کننده در دوره آموزشی درج گردیده است به هیچوجه بدون هماهنگی با دبیرخانه آموزش اعضای غیرهیات علمی نسبت به تکمیل اطلاعات دوره های مذکور اقدامی ازسوی همکاران محترم صورت نگیرد.

2-    اطلاعات دوره های آموزشی مصوب صرفاً برای سال 1395 ( از تاریخ 01/01/1395 لغایت 29/12/1395) تکمیل می شود از ورود اطلاعات غیر از بازه زمانی اعلام شده خودداری شود.

3-    در خصوص درج تاریخ دوره های آموزشی مصوب، الزامی است در صورت وجود تاریخ شروع و پایان دوره در متن گواهینامه تاریخ مذکور قید گردد و در غیر اینصورت تاریخ صدور گواهینامه ملاک شروع و پایان دوره خواهد بود.

4-    عناوین دقیق دوره های آموزشی مصوب گذرانده شده مطابق گواهینامه صادر شده در شناسنامه آموزشی درج گردد.

https://planning.znu.ac.ir/education

نام کاریری:کد ملی

گذرواژه: سریال شناسنامه

ضمنا آخرین مهلت جهت تکمیل اطلاعات تا تاریخ 1396/06/15 اعلام می شود.

                                                                              با تشکر

                                                                                                                                                              مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 7-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اطلاعیه

دوره آموزشی (جذب اتمی)

   

تغییر مکان برگزاری دوره جذب اتمی

مکان برگزاری دوره آموزشی جذب اتمی به سالن اندیشه تغییر یافت

   

اعلام زمان آزمون دوره "جذب اتمی"

اعلام زمان آزمون دوره "جذب اتمی"

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

صدور شناسنامه آموزشی سال 1395