خانه  :: اساتید  :: اخبار

وضعيت و رتبه بندي
اعضاي هيات علمي در اسكوپوسبا توجه به اهمیت موضوع علم سنجی در مدیریت و هدایت بخشی از فعالیتهای پژوهشی همکاران محترم عضو هیأت علمی که می تواند منجر به ایجاد فضای رقابت مثبت  و کسب اعتبار ملی و بین المللی برای دانشگاه باشد و در راستی اهداف سند برنامه راهبردی دهساله دانشگاه، خوشبختانه امکان مشاهده وضعیت و رتبه بندی همکاران عضو هیأت علمی براساس اطلاعات مستخرج از Scopus به سامانه مدیریت امور پژوهشی (سمپ) دانشگاه اصافه شد. 

شایان ذکر است بر این اساس امکان مرتب سازی و رتبه بندی اعضای هیأت علمی براساس مرتبه دانشگاهی، گروه و دانشکده بسته به انتخاب کاربر وجود دارد:

http://docs.znu.ac.ir/web/rsrpic/scou.jpg

در همین راستا از مدتی پیش فهرست همکاران عضو هیأت علمی که موفق به کسب H-index ده و بزرگتر از آن شده اند در بخش ویژه ای از وبسایت معاونت پژوهش و فناوری ایجاد و اطلاع رسانی شده است.

همکاران عزیزی که مشخصات ایشان در لیست فوق وجود ندارد، می توانند پس از یافتن شناسه اسکوپوس خود، آن را در اختیار معاونت پژوهش وفناوری قرار دهند.

ضمن جلب نظر همکاران ارجمند به فهرست مفالات منتشره دانشگاه در ده درصد اول گروه موضوعی JCR طی دو سال اخیر، امید است که در آینده نزدیک امکان مشابهی براساس WOS  به سمپ اضافه شود.

در همین فرصت، ضمن معرفی نظام رتبه بندی وبومتریک دانشگاهها براساس Googlescholar،  از همکاران عزیز تقاضا می شود که با ایجاد، تصحیح یا تکمیل پروفایل گوگل اسکولار خود ذیل پروفایل دانشگاه زنجان، در ارتقای رتبه دانشگاه همت بگمارند.

 


ارسال شده در مورخه: 7-5-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

ثبت نام دانشجویان از تاریخ