خانه  :: اساتید  :: اخبار

ایران با ۱۹ درصد رشد کمیت تولید علم
ایران با ۱۹ درصد رشد کمیت تولید علم همچنان پیشتاز رشد علمی دنیاخلاصه خبر:

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس (ISI) در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد کمیت تولید علم کشور به ۱۹ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: هر چند در سال ۲۰۱۷ به سر می بریم اما اطلاعات سال ۲۰۱۶ هنوز در حال کامل شدن است و تا کامل شدن اطلاعات سال ۲۰۱۷ مدت زمان زیادی مانده است.

در سال ۲۰۱۵ کمیت تولید علم کشور ۳۸ هزار و ۳۳۲ مورد بود که این رقم درسال ۲۰۱۶ به ۴۵ هزار و ۵۶۰ مورد رسید.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی ۲۵ کشور برتر بر اساس کمیت تولید علم در دو سال مورد بررسی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا در رشد کمیت تولید علم را همچنان در اختیار دارد.

دهقانی اظهار داشت: بعد از جمهوری اسلامی ایران به ترتیب، روسیه، لهستان، هند، چین، ترکیه، سوئد، اسکاتلند، استرالیا، اتریش و دانمارک بیشترین افزایش کمیت تولید علم را داشته اند.آنها به ترتیب بین ۵ درصد تا ۱۷ درصد رشد کمیت تولید علم داشته اند.

ردیف کشور تعداد مدارک ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۱ آمریکا ۶۵۱۲۷۹ ۶۶۰۹۶۳ ۲ چین ۳۹۰۲۰۰ ۴۲۱۲۸۸ ۳ انگلستان ۱۶۷۶۸۱ ۱۷۴۵۱۲ ۴ آلمان ۱۵۸۹۷۶ ۱۶۳۱۱۷ ۵ ژاپن ۱۱۳۶۶۰ ۱۱۵۳۴۲ ۶ هند ۱۰۵۳۹۶ ۱۱۴۶۱۶ ۷ فرانسه ۱۰۹۷۶۶ ۱۱۰۶۱۰ ۸ ایتالیا ۱۰۶۵۹۳ ۱۰۸۲۷۷ ۹ کانادا ۱۰۲۸۵۰ ۱۰۴۰۶۴ ۱۰ استرالیا ۹۲۱۰۲ ۹۷۲۳۹ ۱۱ اسپانیا ۸۹۳۷۹ ۹۰۷۲۱ ۱۲ کره جنوبی ۷۵۶۲۳ ۷۶۱۷۸ ۱۳ برزیل ۶۲۷۵۳ ۶۵۷۲۹ ۱۴ روسیه ۵۲۷۰۷ ۶۱۵۲۴ ۱۵ هلند ۵۶۸۰۳ ۵۸۷۰۵ ۱۶ ترکیه ۴۴۱۷۴ ۴۷۳۹۱ ۱۷ ایران ۳۸۳۳۲ ۴۵۵۶۰ ۱۸ سوئیس ۴۲۹۷۱ ۴۴۴۹۶ ۱۹ لهستان ۳۹۳۲۷ ۴۲۸۳۴ ۲۰ سوئد ۳۷۳۰۰ ۳۹۴۵۹ ۲۱ تایوان ۳۶۷۱۲ ۳۶۱۷۴ ۲۲ بلژیک ۳۲۳۴۴ ۳۲۷۸۰ ۲۳ دانمارک ۲۵۶۴۲ ۲۶۹۳۹ ۲۴ اتریش ۲۳۸۲۲ ۲۵۰۴۵ ۲۵ اسکاتلند ۲۳۴۱۴ ۲۴۷۵۶ وی افزود: در سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۷ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم در پایگاه استنادی وب آو ساینس (ISI) را کسب کرد.

رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ در این پایگاه ۱۹ بود.بنابراین بر اساس این پایگاه دو رتبه صعود داشته ایم.سهم ایران نیز در سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد از کل کمیت تولید علم دنیا است.این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ ایران ۱.

۵ درصد از کمیت علم دنیا را تولید می کرد.سرپرست ISC ادامه داد: بررسی تعداد مدارک علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سال ۲۰۱۶ در پایگاه ISI نشان می دهد که سهم آنها از لحاظ کمیت تولید علم در سطح کشور یکسان نیست.

در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند.وی افزود: در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، انیستیتو پاستور ایران و جهاد دانشگاهی بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.

دهقانی گفت: در بین دانشگاه های جامع و براساس کمیت تولید علم سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و فردوسی مشهد صدرنشین هستند.در بین دانشگاه های صنعتی سه دانشگاه امیرکبیر، شریف و اصفهان به ترتیب بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند.

در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.تعداد مدارک نام نوع موسسه ۳۶۲۸ دانشگاه علوم پزشکی  تهران دانشگاههای علوم پزشکی ۲۰۶۷ دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی ۱۲۸۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۲۱۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۱۴۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۱۲۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰۱۱ دانشگاه علوم پزشکی  استان اصفهان ۶۳۶ دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور اهواز ۵۰۵ دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) ۴۳۳ دانشگاه علوم پزشکی  مازندران ۴۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۰۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۶۶۳ دانشگاه تهران دانشگاههای جامع ۲۰۰۵ دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۱۵ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۰۹ دانشگاه شیراز ۱۱۴۶ دانشگاه تبریز ۱۱۳۰ دانشگاه شهید بهشتی ۷۹۸ دانشگاه اصفهان ۶۸۵ دانشگاه گیلان ۶۲۸ دانشگاه کاشان ۵۹۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۶۹ دانشگاه رازی ۵۴۵ دانشگاه سمنان ۵۲۲ دانشگاه بوعلی سینا ۵۱۹ دانشگاه ارومیه ۴۴۳ دانشگاه مازندران ۴۳۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۲۸ دانشگاه یزد ۴۱۷ دانشگاه خوارزمی ۴۰۹ دانشگاه زنجان ۳۲۹ دانشگاه شهرکرد ۳۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی ۲۸۸ دانشگاه الزهرا (س) ۲۸۶ دانشگاه کردستان ۲۰۷۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاههای صنعتی ۱۷۵۴ دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۱۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۸۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ۴۸۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۲۶ دانشگاه صنعتی مالک اشتر  ۳۷۲ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۵۹ دانشگاه صنعتی سهند ۹۲۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاههای غیرمتمرکز ۹۶۳ دانشگاه پیام نور ۶۱۷ پژوهشگاه دانشهای بنیادی پژوهشگاهها/مراکز تحقیقاتی ۴۰۷ انستیتو پاستور ایران ۳۲۰ جهاد دانشگاهی .

لینک به منبع

 
 

ارسال شده در مورخه: 7-5-1396