خانه  :: اساتید  :: اخبار

پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي
اولین گزارش از شناسايي و معرفي ژنوتيپ پلي كارپيك در گیاه دارویی باریجهبر اساس نتایج پژوهشی که در شمارگان اخیر مجله گیاهشناسی ایران(ISI & ISC)  به آدرس  http://ijb.areeo.ac.ir/  منتشر گردیده است، صفت پلی کارپی در برخی از توده های این گیاه دارویی شناسایی و معرفی گردیده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده،  معرفی این ژنوتیپ برای اولین بار صورت میگیرد. این یافته ارزشمند علمی می تواند در تسهیل تکثیر این گیاه که در حالت طبیعی با محدودیتهای بیولوژیکی خاصی مواجهه می باشد و در لیست گیاهان رو به انقراض دنیا قرار دارد و همچنین افزایش سن بهره برداری اقتصادی از پایه های پلی کارپیک باریجه، بسیار حائز اهمیت باشد. امید است با تکمیل مراحل بعدی پژوهش و جلب حمایت موثر از برنامه و طرح تکثیر انبوه این ژنوتیپ، ضمن حفظ ژرم پلاسم این گیاه ارزشمند دارویی منحصربفرد، امکان توسعه کشت و کار و رونق صنعت باریجه در کشور فراهم گردد. انشاالله.

 

 


ارسال شده در مورخه: 28-4-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

ثبت نام دانشجویان از تاریخ