خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی دیسپچر بهینه مزرعه بادی...26 تیر سالن کاوهعنـوان: طراحی دیسپچر بهینه مزرعه بادی با در نظر گرفتن مشخصات توربین ها

 ارائه كننده : نوید سروش فر       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق-قدرت

استاد راهنما: دکنر سعید جلیل زاده- دکتر مهرداد بابازاده 

مكان :  سالن کاوه      تاريخ : 26/4/96 روز: دوشنبه          ساعت: 12


ارسال شده در مورخه: 26-4-1396