خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام مجدد جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم
بتاریخ 27/4/96 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده علوم  عنـوان:  تهیه هیدروژل ها و عصاره گیاهان به منظور سنتز نانومواد و کاربرد آن ها در سنتز آلی و تخریب رنگ


ارائه كننده : سعید تقوی فردود                    دانشجوي رشته: شیمی            گرایش: آلی 

استاد راهنما: پروفسور علی رمضانی           استاد مشاور:  دکتر مهدی خوبی   

مكان : سالن سمینار دانشکده     تاريخ : 96/4/27        روز:   سه شنبه       ساعت:  10  

 


ارسال شده در مورخه: 24-4-1396