خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی
توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه دشت مغان اردبیلثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب  بصورت ران و سردست

محصول منطقه دشت مغان اردبیل

جهت تنظیم بازارزیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی: هرکیلو 350/000ریال

گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد.

 

ثبت نام 50% نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط مرداد 96

مهلت ثبت نام: روز شنبه96/04/24 لغایت دوشنبه96/04/26

زمان توزیع:روز چهارشنبه مورخ 96/04/28ساعت 11صبح

 

تعاونی مصرف کارکنان

96/04/24


ارسال شده در مورخه: 23-4-1396