خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم
عنـوان: تهیه سامانه های نوین دارورسانی بر پایه نانو ساختارهای پلیمری و...28 تیر- سالن سمینار دانشکده علوم
عنـوان: تهیه سامانه های نوین دارورسانی بر پایه نانو ساختارهای پلیمری و ارزیابی تجزیه ای آنها برای داروهای ضدسرطان    

 

  ارائه كننده : فرهاد قره باغی                    دانشجوي رشته: شیمی            گرایش:  تجزیه

  استاد راهنما: دکترناصر دلالی                                             

  استاد مشاور: دکتر ابراهیم احمدی                                      

  مكان :سالن سمینار علوم            تاريخ : 28/4/96       روز: چهارشنبه       ساعت: 8:30     

 

 


ارسال شده در مورخه: 20-4-1396