خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه انواع محصولات مواد غذائی بهروز
فروش ویژه انواع محصولات غذائی بهروز با تخفیف های طلائی در تعاونی مصرف کارکنانفروش ویژه انواع  محصولات غذائی بهروز

با تخفیف های طلائی

در تعاونی مصرف کارکنان

 

تعاونی مصرف کارکنان  11/04/96


 

نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز485گرمي بهروز 53,650 49,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز330گرمي بهروز 37,450 35,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس کچاب410بهروز 29,950 27,300
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس کچاپ تند410گ بهروز 32,990 30,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس سالادسبزيجات بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس فرانسوي بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس هزارجزيره440بهروز 43,550 39,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس ساندويج 440گ بهروز 47,520 43,300
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسروذرت410بهروز 45,000 41,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو نخودفرنگي420بهروز 49,100 44,700
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو مايه ماکاروني ولازانيا 38,800 35,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو لوبيا 420چيتي بهروز 41,000 37,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو لوبيا چيتي410 باقارچ بهروز 49,000 44,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
ابليمو250بهروز 59,500 54,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
کنسرو سبزيجات240بهروز 468,000 43,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباي گيلاس 320گ بهروز 47,600 44,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباتوت فرنگي320بهروز 54,000 49,200
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مرباي آلبالو320گ بهروز 59,400 54,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
مربا هويج320بهروز 38,400 35,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
خيارشور ويژه660بهروز 73,000 66,500
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
عسل500گرمي هومن 250,000 210,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
عسل1000هومن 480,000 400,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
آناناس565گرمي 75,000 65,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس مايونز900بهروز 99,250 91,000
     
نوع کالا قیمت اصلی کالا قیمت فروش با تخفیف
سس 240گرمي مايونز 26,500 24,500

 


ارسال شده در مورخه: 11-4-1396