خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
جهت دریافت گواهی شرکت در دوره ایمنیبه اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند جهت دریافت گواهی شرکت در دوره ایمنی، روز سه شنبه مورخ 23/3/96 از ساعت 13-10 به اداره تأمین و توسعه ، تجهیزات آزمایشگاهی واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

 

 


ارسال شده در مورخه: 21-3-1396