خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعطاي جايزه تحصيلي
بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 97-96به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنیاد ملی نخبگان تعدادی از دانشجویان ممتاز و صاحب استعداد برتر استان زنجان را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری جهت اعطای بسته جوایز تحصیلی انتخاب خواهد نمود.

دانشجویان متقاضی که در سوابق تحصیلی خود دارای مجموع امتیازات بالاتری از فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به سایر دانشجویان باشند به عنوان دانشجوی دارای استعداد برتر، بسته جوایز تحصیلی را از طریق دانشگاه محل تحصیل فعلی خود دریافت خواهد نمود.

بسته جوایز تحصیلی شامل جایزه آموزشی، جایزه پژوهشی، جایزه فناوری و جایزه فرهنگی می باشد. اطلاعیه مربوطه و آیین نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در وبگاه بنیاد نخبگان استان زنجان به آدرس الکترونیکی zanjan.bmn.ir قرار دارد.

دانشجویان متقاضی می بایست تا مورخ 6/6/96 از طریق سایت سامانه الکترونیکی ثریا به آدرس soraya.bmn.ir نسبت به تشکیل پرونده و ثبت درخواست اقدام نمایند.


ارسال شده در مورخه: 21-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

کتاب آقایان