خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعطاي جايزه تحصيلي
بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 97-96به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنیاد ملی نخبگان تعدادی از دانشجویان ممتاز و صاحب استعداد برتر استان زنجان را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری جهت اعطای بسته جوایز تحصیلی انتخاب خواهد نمود.

دانشجویان متقاضی که در سوابق تحصیلی خود دارای مجموع امتیازات بالاتری از فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به سایر دانشجویان باشند به عنوان دانشجوی دارای استعداد برتر، بسته جوایز تحصیلی را از طریق دانشگاه محل تحصیل فعلی خود دریافت خواهد نمود.

بسته جوایز تحصیلی شامل جایزه آموزشی، جایزه پژوهشی، جایزه فناوری و جایزه فرهنگی می باشد. اطلاعیه مربوطه و آیین نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در وبگاه بنیاد نخبگان استان زنجان به آدرس الکترونیکی zanjan.bmn.ir قرار دارد.

دانشجویان متقاضی می بایست تا مورخ 6/6/96 از طریق سایت سامانه الکترونیکی ثریا به آدرس soraya.bmn.ir نسبت به تشکیل پرونده و ثبت درخواست اقدام نمایند.


ارسال شده در مورخه: 21-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

كتاب آقايان دكتر ميرزايي و دكتر زحمتكش

با عناوين علم پرورش گاو شيري و راهنماي عملي خوراك دهي گاو شيري توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر شد

   

دکتر صادق کریم پولی استادیار گروه مهندسی معدن

داور علمی برجسته (Outstanding) مجله International Journal of Heat and Mass Transfer

   

دکتر صالح مبین استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی

داور علمی برجسته (Outstanding) مجله Journal of The Franklin Institute

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

فدراسیون سرآمدان علمی ایران مقاله آقای دکتر شهروس وند